LỊCH HOA SEN

mail.moet.edu.vn

ĐỌC BÁO ONLINE

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

  Báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:37' 15-01-2013
  Dung lượng: 25.0 KB
  Số lượt tải: 134
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 48/BC-ĐK1 Đồng Kho, ngày 14 tháng 01 năm 2013

  BÁO CÁO
  Kết quả kê khai, xác minh về tài sản, thu nhập năm 2012

  Theo đề nghị của thanh tra huyện tại công văn số 45/UBND-NC ngày 09/01/2013 về việc kê khai và báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012. Nay Trường Tiểu học Đồng Kho 1 báo cáo như sau:
  1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập:
  a/ Các văn bản đã ban hành chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện:
  Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP và Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ
  b/ Số lượng người tham dự: 03 người
  2. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập:
  - Thực hiện theo các công văn chỉ đạo trên, đã có bao nhiêu người thực hiện việc kê khai: 03 người
  - Bao nhiêu người chưa kê khai: 0 người
  - Bao nhiêu người chậm kê khai: 0 người
  - Kết quả xử lý các đối tượng chậm kê khai: 0 người
  3. Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế:
  Không
  4. Các kiến nghị, đề xuất.
  Không
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận:
  - Thanh tra huyện Tánh Linh;
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý

   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.