THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Phú Thậm
Giới tính Nam
Email thiduagdtl@gmail.com
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 358 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này