THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

Gốc > Bài viết > Lịch công tác >

Lịch công tác tháng 5-2015

        UBND HUYỆN TÁNH LINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 286/LCT -PGDĐT                Tánh Linh, ngày 04 tháng 5 năm 2015

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2015

 

I/ Công tác trọng tâm:

- Tuyên truyền và lập thành tích Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tánh Linh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020), vào ngày 3,4,5/6/2015;

- Tập trung ôn tập, dạy đúng, đủ chương trình học, đảm bảo chất lượng và tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2014-2015 đúng quy định;

- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu năm 2015;

- Kiểm tra công nhận PCGD mầm non 5 tuổi và các chỉ tiêu về PCGD Tiểu học, PCGD THCS và trường đạt chuẩn Quốc gia;

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 ở một số trường học;

- Hoàn thành và báo cáo tổng kết năm học, tổng kết công tác kiểm tra nhiệm vụ năm học và công tác tài chính, tài sản, các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh.

II/ Công tác cụ thể :

Ngày

Tháng

Nội dung công việc

Bộ phận

thực hiện

01/5/2014

Nghỉ lễ

CBCNVC

04/5/2015

- Hội nghị công tác phổ cập GDMN trẻ năm tuổi;

- Tham gia với Đoàn UBND huyện làm việc tại xã Suối Kiết về tiêu chí NTM về trường học và giao thông nông thôn;

- Họp cơ quan bàn công tác tháng 05/2015 (buổi chiều).

LĐ + Mầm non

Trưởng phòng

 

Cán bộ CNVC

05-08/5/

2015

- Kiểm tra chương trình Y tế học đường;

- Kiểm tra hồ sơ 14 xã, thị trấn và tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra đạt, duy trì chuẩn PCGDMN TNT.

Tiểu học

 

Mầm non

06/5/2015

- Chấm sáng kiến kinh nghiệm.

- Trình duyệt thẩm định lại đề án vị trí việc làm, biên chế cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo (lần 2) và báo cáo nhân viên Y tế và kế toán trường học cho Bộ GD&ĐT.

HĐ Khoa học

 

Lãnh đạo-Tổ chức

 

07/5/2015

- Dự hội nghị Nông thôn mới tại tỉnh.

- Chấm sáng kiến kinh nghiệm.

Lãnh đạo

HĐ Khoa học

08/5/2015

- Chấm sáng kiến kinh nghiệm.

HĐ Khoa học

11-15/5/

2015

- Kiểm tra trường học an toàn năm học 2014-2015. (Từ 11-15/5);

- Kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2014-2015. (Theo 6 môn chung của phòng) và kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

Tiểu học

 

 

THCS

12-29/5/

2015

- Kiểm tra đạt, duy trì chuẩn PCGDMN TNT năm 2015 tại 14 xã, thị trấn;

- Tập huấn phần mềm xét tốt nghiệp THCS năm 2015.

BCĐ PCGD huyện

 

THCS

13/5/2015

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện;

- Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn 01 trường MG và 01 trường Tiểu học.

- Thẩm tra đề án chia tách trường MG Búp Măng (Xã Gia An).

Lãnh đạo

Công đoàn ngành

 

Lãnh đạo - Tổ chức

14/5/2015

- Kiểm tra công tác ôn tập và chấm bài thi, đánh giá xếp loại học sinh một số trường THCS.

LĐ+ THCS

15/5/2015

- Kiểm tra thực hiện Kết luận của Trưởng phòng tại trường THCS Đức Bình;

- Rà soát, xét duyệt nhu cầu tuyển dụng Giáo viên phổ thông và Mẫu giáo năm 2015;

- Tổng kết chương trình Y tế học đường năm học 2014-2015.

CTV thanh tra

 

 

Tổ chức

 

Tiểu học

16/5/2015

- Tập huấn Chương trình giới tính và kỹ năng sống cho học sinh THCS.

THCS

18/5/2015

- Kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2015 tại trường Tiểu học Đức Thuận.

L.đạo+ Tiểu học

19/5/2015

- Kiểm tra công tác thu học phí một số trường THCS và mẫu giáo.

Kế toán

20/5/2015 đến ngày 29/5/2015

- Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm CBQL các trường phổ thông và Mẫu giáo nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Lãnh đạo -

Tổ chức

21-22/5/

2015

- Sở GD&ĐT kiểm tra trường THCS Nghị Đức đạt chuẩn Quốc gia năm 2015.

L.đạo+ THCS

tham gia với Đoàn

25/5/2015

- Tham gia Hội diễn văn nghệ cán bộ CNVC của huyện;

- Dự tổng kết năm học tại một số trường Tiểu học.

Công đoàn ngành

L.đạo + Tiểu học

26/5/2015

- Thu nhận báo cáo tình hình thu học phí năm học 2014-2015.

Kế toán các trường

27/5/2015

- Xét tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015. (Ngày 27-28/5).

THCS

28/5/2015

- Họp chi bộ và cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đảng viên + CBCNV

29/5/2015

- Xét tốt nghiệp Bổ túc THCS năm học 2014-2015.

THCS

 

Nơi nhận:                                                      TRƯỞNG PHÒNG

- Văn phòng Sở GD&ĐT (Email);

- Văn phòng Huyện ủy;                                        (Đã ký)

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- VP HĐND và UBND huyện;

- Các trường PT, Mẫu giáo trong huyện;

- Các tổ công tác PGD;                                      Phạm Huy Văn

- Lưu: VT, Thu (5b).

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Đỗ Phú Thậm @ 10:37 22/05/2015
Số lượt xem: 782
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.