THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

Gốc > Bài viết > Lịch công tác >

Lịch công tác tháng 12/2012

    UBND HUYỆN TÁNH LINH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:1266/LCT -PGDĐT                           Tánh Linh, ngày  03 tháng 12 năm 2012

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2012

I- Công tác trọng tâm:

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012;

- Chỉ đạo các trường mở đợt thi đua “Dạy tốt, Học tốt” chào mừng 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944- 22/12/2011; 22 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12/1989-22/12/2012 và 38 năm ngày Giải phóng Tánh Linh;

- Thực hiện nghiêm đánh giá học sinh  trong thi cuối học kỳ I năm học 2012-2013;

- Xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

- Thanh  tra toàn diện nhà giáo và trường học theo kế hoạch;

II/ Công tác cụ thể :

Ngày

Tháng

Nội dung công việc

 Bộ phận

 thực hiện

03/12/2012

- Tổng hợp báo cáo thống kê phổ cập GDMN năm 2012

- Thông báo chiêu sinh lớp học CBQL tại TPHCM

Mầm non

Tổ chức

04/12/2012

- Nộp  báo cáo ghi thu, ghi chi 6 tháng cuối năm 2012 (chăm sóc sức khỏe ban đầu báo cáo cả năm 2012). Nộp trước ngày 15/12/2012.

- Họp Khối thi đua huyện

- Hướng dẫn các trường PT, MG báo cáo danh sách CC-VC có mặt tại thời điểm 21/12/2012 ( mẫu 1, mẫu 2).

Kế toán các trường học

 

Lãnh đạo

Tổ chức

05/12/2012

- Dự hội nghị quán triệt và triển khai Quy định số 101/QĐ-TW của Ban Bí thư Trung ương.

- Họp kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4.

Lãnh đạo

 

Cấp ủy Chi bộ+Đ/viên

06/12/2012

- Họp kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4.

- Họp giao ban kế toán tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Cấp ủy chi bộ

Kế toán phòng

07/12/2012

- Tập huấn đánh giá môn tiếng Anh cấp Tiểu học;

- Giao đề kiểm tra chất lượng học kỳ I cho các trường THCS;

- Họp kế toán các phòng giáo dục tại Sở GD&đT

Tiểu học

THCS

Kế toán

10/12/12/

2012

- Kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2012-2013;

- Thanh tra hoạt động SPNG 02 trường Tiểu học. (Từ 10-12/12)

- Tập huấn phương pháp “Bàn tày nặn bột”

THCS

Tiểu học+ CTV

 

Tiểu học

11-13/12/

2012

Thanh tra toàn diện 01 trường Mẫu giáo

Thanh tra phòng

12/12/2012

- Dự hội nghị giao ban Khối thi đua các Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Phòng GD&ĐT La Gi.

Thi đua phòng

13/12/2012

- Tỉnh về Kiểm tra công nhận duy trì chuẩn PCGD (13-14/12) của huyện;

- Lấy phiếu tín nhiệm, trình duyệt hồ sơ bổ nhiệm mới phó hiệu trưởng các trường PT, MG.

- Lãnh đạo+Tiểu học + THCS

- Tổ chức

14/12/2012

- Tập huấn SEQAP đợt 2- MoĐul 6. (Từ 14-16/12);

- Họp nhóm giám sát Nha khoa Mẫu giáo.

BQL SEQAP

Mầm non

17/18/12/

2012

- Tập huấn công tác giáo dục phòng chống ma tuý;

- Sở kiểm tra kế hoạch thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ”, “ Giáo dục sức khỏe vị thành niên” tại các Phòng GD ( 17 đến 25/12/2012)

THCS

 

THCS

19/12/2012

- Tập huấn chuẩn GV Mầm non và Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi tại Sở. (Từ 19-21/12/2012)

Mầm non

22/12/2012

- Họp lãnh đạo Phòng đánh giá cơ quan cuối năm 2012

Lãnh đạo

24/12/2012

- Tập huấn kiểm định chất lượng GD tiểu học tại Sở GD&D8T

T/học+LĐ

25/12/2012

- Dự Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018. (Từ 25-26/12).

Lãnh đạo+

CĐ ngành

26/12/2011

-Đánh giá chất lượng chi bộ và Đảng viên năm 2012

Đảng viên

27/12/2011

-Đánh giá chất lượng chi bộ và Đảng viên  năm 2012

Đảng viên

28/12/2011

- Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi huyện Tánh Linh

Mầm non

31/12/2012

- Báo cáo đánh giá chất lương chi bộ, đảng viên cuối năm 2012 cho Đảng ủy khối

Chi ủy

 

Nơi nhận:                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG

- Văn phòng Huyện ủy;                                                                     (Đã ký)

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- VP HĐND và UBND huyện;

- Các trường PT, Mẫu giáo ( qua moet..);                                      Phạm Huy Văn  

- Các tổ công tác PGD( qua gmail);                                                     

- Lưu: VT, Thu (75b).  

  

    

 

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Đỗ Phú Thậm @ 09:04 26/12/2012
Số lượt xem: 1412
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.