THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

Gốc > Bài viết > Lịch công tác >

Lịch công tác tháng 01/2013

     UBND HUYỆN TÁNH LINH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  

       Số: 34/LCT -PGDĐT                             Tánh Linh, ngày  07 tháng 01 năm 2013

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2013

 
   

 

 

 

I/ Công tác trọng tâm:

- Dự Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, nhiệm kỳ 2013-2017;

- Đánh giá sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học  kỳ II năm học 2012-2013;

- Thanh tra toàn diện trường học, sư phạm nhà giáo và kiểm tra chuyên đề thực hiện nhiệm vụ năm học;

- Đón Đoàn thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo về thanh tra quan lý nhà nước Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2012;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, phân công trực Tết Nguyên đán Quý Tỵ, năm 2013.    

II/ Công tác cụ thể :

Ngày

Tháng

Nội dung công việc

 Bộ phận chủ trì và

 thực hiện

01/01/2013

Nghỉ Tết Dương lịch

LĐ+ Chuyên viên

02/01/2013

Chỉ đạo các trường MN, MG nộp danh sách dự toán hỗ trợ tiền ăn cho trẻ 5 tuổi (có xác nhận UBND xã, thị trấn) trước ngày 10/01/2013.

 

Kế toán phòng

03/01/2013

- Tổng hợp báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2012-2013

Thi đua phòng

04/01/2013

- Họp Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo

Chi bộ

05/01/2013

- Thi chọn học sinh giỏi giải toán trên MTCT cấp huyện năm học 2012-2013

PTP+THCS

07/01/2013

- Chấm thi học sinh giỏi giải toán trên MTCT cấp huyện năm học 2012-2013.

- Thanh tra toàn diện nhà giáo tại trường MG Búp Măng.          (Ngày 07-08)

PTP+THCS

 

TTr+ CTV mầm non

08/01/2013

- Hội nghị sơ kết Ban hướng dẫn nghiệp vụ huyện

Mầm non

09/01/2013

- Tập huấn về việc giải quyết phụ cấp thâm niên nhà giáo

- Thanh tra toàn diện 01 trường Tiểu học (Từ 09-11/01)

TP + Tổ chức

CTV th/tra

10/01/2013

- Chỉ đạo các trường Mẫu giáo, Phổ thông nộp báo cáo tài chính năm 2012. (Trước ngày 20/01/2012)

- Họp tổ tư vấn phân hạng trường học năm học 2012-2013;

- Tham gia cùng đoàn kiểm tra của Sở tại Hàm ThuậnNam

Kê toán Phòng

 

TP+ Tổ chức

CV Mầm non

11/01/2013

- Họp cơ quan thông qua báo cáo chuẩn bị đón Đoàn thành tra của Sở

LĐ+ Chuyên viên

12/01/2013

- Tổ chức thi học sinh giỏi tiếng Anh trên Internet năm học 2012-2013

PTP+TH+ THCS

14/01/2013

- Kiểm tra kết qủa triển khai công tác Nha khoa mẫu giáo tại các trường MG, Mầm non. (Từ 14-18/01)

- Thanh tra hoạt động SPNG 03 trường Tiểu học. (Từ 14-15/01)

Mầm non

 

CTVTTr

15/01/2013

- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vu năm 2013 do UBND huyện tổ chức

Lãnh đạo Phòng

16/01/2013

-Đón Đoàn Thanh tra của Sở GD&ĐT về kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục Phòng

- Họp Ban Chấp hành Huyện ủy (khóa VII)

Ban lãnh đạo và các CV Phòng

Trưởng phòng

17/01/2013

- Đoàn Thanh tra của Sở GD&ĐT về kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục Phòng

Ban lãnh đạo và các CV Phòng

18/01/2013

-Tập huấn công tác kiểm định chất lượng bậc THCS tại Sở GD&ĐT

- Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 ( khóa XI)

TP+ CVTHCS+ HT các trường THCS

Lãnh đạo Phòng

21/01/2013

- Thanh tra toàn diện 01 trường Tiểu học. (Từ 23-25/01).

- Hội nghị Hiệu trưởng bậc Mầm non sơ kết học kỳ I

PTP+CV Phòng và CTV TTr

PTP+ CVMầm non

22/01/2013

- Dự chuyên đề chuyên môn và Hội nghị tập huấn Biến đổi khí hậu tại Tuy Phong

Mầm non

23/01/2013

-Thanh tra toàn diện 01 trường THCS. (Ngày 21-23/01)

-Dự Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh, nhiệm kỳ 2013-2017

CTV th/ tra

TP+CTCĐGD

24/01/2013

-Tập huấn “Phương pháp bàn tay nặn bột”.(Từ 24-25/01).

-Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh, nhiệm kỳ 2013-2017

Phòng GD&ĐT

TP+CTCĐGD

25/01/2013

- Họp xét kỷ luật Giáo viên vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo

LĐ tổ chức

28/01/2013

- Thanh tra hoạt động SPNG trường THCS Đức Bình.(Từ 28-29/01);

- Thanh tra hoạt động SPNG 03 trường Tiểu học. (Từ 28-29/01).

CTV th/ tra

CTV th/ tra

29/01/2013

- Buổi sáng:   + Họp Chi bộ.

- Buổi chiều:  + Họp cơ quan.

Chi bộ

Cán bộ, CNV  

30/01/2013

-Thanh tra hoạt động SPNG trường THCS Gia Huynh. (Từ 30-31/01)

- Tập huấn về thu thập minh chứng đánh giá Chuẩn giáo viên Mầm non và Chuẩn trẻ em 5 tuổi cho CBQL và giáo viên dạy lớp 5 tuổi.

CVT TTr+ THCS

 

CV MN Phòng

31/01/2013

- Tập huấn “Tích hợp giáo dục tài nguyên bỉên, hải đảo”. (31-01/02)

Cốt cán cấp tỉnh

 

Nơi nhận:                                                                        TRƯỞNG PHÒNG

- Văn phòng Huyện ủy;                                                            (Đã ký)        

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;                                                        Phạm Huy Văn 

- VP HĐND và UBND huyện;

- Các trường PT, Mẫu giáo trong huyện;                                             

- Các tổ công tác PGD;                                                

- Lưu: VT, Thu (75b).                                                                     

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Đỗ Phú Thậm @ 04:02 09/01/2013
Số lượt xem: 1316
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.