THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm và chỉnh sửa lại
Người gửi: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
Ngày gửi: 22h:11' 06-01-2011
Dung lượng: 10.6 MB
Số lượt tải: 2615
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô
về dự giờ thăm lớp
Giáo viên : Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
Kiểm tra bài cũ
CH : Trình bày tóm tắt diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Lam sơn trong giai đoạn 1418 – 1423 ?
-Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn trong giai đoạn này ?
- Dõy l giai do?n d?y khú khan, th? thỏch c?a cu?c kh?i nghia:
+ Quõn d?ch dụng v nham hi?m
+ L?c lu?ng c?a ta non y?u, thi?u th?n m?i m?t
+ Nghia quõn ph?i ba l?n rỳt lờn nỳi Chớ Linh (1418, 1419, 1423)
- Tuy g?p nhi?u khú khan nhung nghia quõn dó chi?n d?u ngoan cu?ng, nhi?u t?m guong dó x? thõn vỡ d?t nu?c tiờu bi?u l Lờ Lai
BÀI 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
( 1418- 1427 )
Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá
và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )
1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)
Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá
và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )
CH : Sau khi quân Minh trở mặt, bao vây tấn công nghĩa quân Lam Sơn rơi vào tình thế như thế nào?
Kế hoạch đánh giặc
CH : Trước tình hình đó Nguyễn Chích có đề nghị gì ?
Thanh Hoá
Nghệ An
CH : Vì sao Nguyễn Chích đề nghị chuyển quân vào Nghệ An ?
Trong m?t bu?i h?p bn v?i cỏc tu?ng, Nguy?n Chớch núi : " Ngh? An l noi hi?m y?u, d?t r?ng ngu?i dụng, tụi dó t?ng qua l?i nờn r?t thụng thu?c d?t ?y. Nay hóy tru?c h?t thu l?y Tr Lõn, chi?m gi? cho du?c Ngh? An d? lm d?t d?ng chõn, r?i d?a vo s?c ngu?i v c?a ci d?t ?y m quay ra dỏnh Dụng Dụ thỡ cú th? tớnh xong vi?c d?p yờn thiờn h?."
(D?i cuong l?ch s? Vi?t Nam)
Nguyễn Chích là một nông dân nghèo ở Thanh Hóa, đã từng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Minh ở nam Thanh Hóa và hoạt động ở vùng bắc Nghệ An. Năm 1420, Nguyễn Chích đêm quân gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Ông là một tướng chỉ huy xuất sắc, một nhà quân sự giỏi
CH : Em hãy nêu một vài nét khái quát về Nguyễn Chích ?
1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424) :
- Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận
Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá
và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )
CH : Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc tiến công giải phóng Nghệ An (năm 1424) của nghĩa quân Lam Sơn bằng lược đồ?
Lam Sơn
Tây Đô
Tân Bình
Thuận hoá
Trà Lân
Diễn Châu
Khả Lưu
Lục Niên
Đa Căng
Nghệ An
12/10/1424
1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)
- Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận
Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân
- Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng
Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá
và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )
CH : Kế hoạch của Nguyễn Chích có tác dụng gì ? Em có nhận xét gì về kế hoạch của Nguyễn Chích ?
Kế hoạch của Nguyễn Chích đã giúp nghĩa quân thoát khỏi thế bao vây, mở rộng địa bàn hoạt động. Kế hoạch rất phù hợp với tình hình thời đó
1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)
- Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận
Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân
- Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng
2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)
Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá
và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )
CH : Dựa vào lược đồ, em hãy tóm tắt các chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến Cuối năm 1425 ?
Lam Sơn
Tây Đô
Trà Lân
Diễn Châu
Khả Lưu
Lục Niên
Đa Căng
Nghệ An
Tân Bình
Thuận Hóa
8/ 1425
1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424) :
- Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận
Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân
- Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng
2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)
- Tháng 8 / 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào Tân Bình, Thuận Hóa
Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá
và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )
1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)
- Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận
Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân
- Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng
2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)
- Tháng 8 / 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào Tân Bình, Thuận Hóa
→ Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn mấy thành lũy bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm
Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá
và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )
CÂU HỎI THẢO LUẬN (2 PHÚT)
Hãy so sánh lực lượng giữa ta và quân Minh sau khi giải phóng được Tân Bình , Thuận Hoá ?
+ Ta : lực lượng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc , khu giải phóng được mở rộng suốt từ Thanh Hoá đến Thừa - Thiên - Huế
+ Địch : lực lượng bị tiêu hao dần , chúng rơi vào thế bị động phải co cụm ở trong thành Nghệ An và Tây Đô
CH : Chiến thắng Tân Bình, Thuận Hóa đã đem lại kết quả gì ?
Mở rộng địa bàn hoạt động trên phạm vi từ Nghệ An vào Tân Bình , Thuận Hoá
1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)
- Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận
Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân
- Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng
2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)
- Tháng 8 / 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào Tân Bình, Thuận Hóa
→ Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn mấy thành lũy bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm
3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)
Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá
và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )
CH : Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi ?
9/ 1426
Tháng 9/ 1426, nghĩa quân chia làm 3 đạo tiến quân ra Bắc :
+ Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang
+ Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui của giặc từ Nghệ An về Đông Quan
+ Đạo thứ ba, tiến thẳng về Đông Quan
CH : Nhiệm vụ của 3 đạo quân là gì ?
CH : Em có nhận xét gì về kế hoạch tiến quân của ta ?
Ba đạo quân cùng tiến thẳng ra Bắc , phối hợp với sự nổi dậy của nhân dân các địa phương đồng bằng sông Hồng , nhằm giành lấy miền trung tâm đất nước “ kho người, kho của” để tiến lên giành lấy thắng lợi hoàn toàn.
CH : Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426 ?
- Tháng 2- 1425 , Lê Lợi kéo quân đến làng Đa Lôi ( Nam Đàn - Nghệ An) thì già, trẻ tranh nhau đem trâu, rượu đến khao quân. Họ nói : không ngờ ngày nay lại trông thấy uy nghi của nước cũ. Khi nghĩa quân chia nhau đi lấy đất các châu huyện, đi đến đâu người ta nghe tiếng, là quy phục và nhân dân trong cõi dắt díu nhau đến như đi chợ. Mỗi châu, huyện được giải phóng lại có hàng ngàn trai tráng nô nức gia nhập nghĩa quân. Có những gia đình, hai cha con hoặc mấy anh em cùng xin nhập ngũ…”
- Bà Lương Thị Minh Nguyệt ở làng Chuế Cầu (Ý Yên – Nam Định) bán rượu thịt ở thành Cổ Lộng, lừa cho giặc ăn uống no say, rồi bí mật quẳng xuống kênh chảy ra sông Đáy; hoặc cô gái người làng Đào Đặng (Hưng Yên) xinh đẹp, hát hay thường được mời đến hat1mua vui cho giặc. Dêm đến, sau những buổi ca hát, tiệc tùng, nhiều kẻ chui vào bao vải ngủ để tránh muỗi. Cô cùng trai làng bí mật khiêng quẳng xuống sông
1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)
2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)
3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)
Tháng 9/ 1426, nghĩa quân chia làm 3 đạo tiến quân ra Bắc :
+ Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui của giặc từ Nghệ An về Đông Quan
+ Đạo thứ ba, tiến thẳng về Đông Quan
+ Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang
- Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ về mọi mặt
Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá
và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )
CH : Kết quả đợt tiến công ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn ?
1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)
2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)
3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)
Tháng 9/ 1426, nghĩa quân chia làm 3 đạo tiến quân ra Bắc :
+ Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui của giặc từ Nghệ An về Đông Quan
+ Đạo thứ ba, tiến thẳng về Đông Quan
+ Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang
- Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ về mọi mặt
- Nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ
→ Cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công
Tiết 38 : II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá
và tiến quân ra Bắc ( 1424- 1426 )
Đạo quân
thứ nhất
Đạo quân
thứ ba
Đạo quân
thứ hai
Tiến thẳng ra Đông Quan
Tiến quân giải phóng vùng Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang
Giải phóng vùng hạ lưu sông Hồng...ngăn chặn viện binh từ Quảng Tây sang
Kết nối các dữ liệu sao cho đúng và giải thích
1
Ai là người đã nguyện hi sinh cứu Lê Lợi?
2
3
4
Cuối năm 1424 nghĩa quân Lam Sơn chuyển địa bàn hoạt động vào đó
5
Tên một đồn giặc bị quân Lam Sơn đánh bại
Người giúp Lê Lợi rất nhiều trong việc hoạch định kế sách
Tên của cuộc khởi nghĩa đầu thế kỷ XV
Hàng dọc
Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
TRò chơI ô chữ
- Tập trình bày diễn biến của khởi nghĩa Lam Sơn.
Sưu tầm tranh ảnh , mẩu chuyện về Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Lai.
Tìm hiểu phần III khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc như thế nào ?
Hướng dẫn về nhà
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.