THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đức Tấn
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Bình 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 765 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hoài Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vy Nữ Huỳnh Doanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Âm nhạc
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Phước
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lương Thị Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 97 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Thanh Quốc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Mã Thị Trinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Kiều Oanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Chính
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 154 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thụy Nhã Khanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Còn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên vy nu huynh doanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Huỳnh Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 153 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 139 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn thị thoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đoàn Dương Hảo
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/haodoan8x
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Suối Kiệt
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 1776 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Thúy Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Phú 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 6985 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lệ Trinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Tánh Linh
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 20 (xem chi tiết)