THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tú
Giới tính Nữ
Đơn vị Tiểu học Phú hâu
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 729 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 271 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này