THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Văn Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Gia An 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Xác thực bởi Mai Thiện Chánh, Phan Văn Lý
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 30 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 175 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này