THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Phú Thậm
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 358 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này