THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 2
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Minh Thanh, Cao Thống Suý
Đã đưa lên 36 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 79 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29880 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này