THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lạc Tánh
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Xác thực bởi Trương Khắc Tùng, Nguyễn Huy Hoàng
Đã đưa lên 108 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 318 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 80693 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này